ประกาศมหาวิทยาลัย

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท ปริญญาเอก) รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563

สามารถอ่านประกาศและตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่

ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อที่นี่ ประกาศรายชื่อ