เดือน: พฤษภาคม 2019

ประชุมเตรียมงานทอดกฐิน วัดวิทยาลัยครูรังสรรค์ ประจำปี ๒๕๖๑

ประชุมเตรียมงานทอดกฐิน วัดวิทยาลัยครูรังสรรค์ ประจำปี ๒ …

ประชุมสรุปผลการแข่งขันกลอนสดงานเทศกาลเดือนสิบ ประจำปี ๒๕๖๑

วันนี้เวลา ๑๓.๐๐ น. ผศ.ดร.ธีระวัฒน์ ช่างสาน รักษาการคณบ …

การประชุมประเพณีลอยกระทงประจำปี ๒๕๖๑

วันนี้เวลา ๑๓.๓๐ น. ผศ.ดร ธีระวัฒน์ ช่างสาน รักษาการแทน …

เจ้าภาพเทศน์มหาชาติ ประจำปี ๒๕๖๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชร่วมกับพุทธบริษัท เป็นเจ้ …

ประกวดแข่งขันกลอนสด งานเทศกาลเดือนสิบ ประจำปี ๒๕๖๑

ผลการแข่งขัน “#เวทีกลอนเดือนสิบ ๒๕๖๑” เนื่อ …

พิธีแห่หมรับ ประเพณีสารทเดือนสิบ ประจำปี ๒๕๖๑

ผศ.ดร.ฆนัท ธาตุทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรม …