เดือน: กรกฎาคม 2019

พิธีเปิดนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมเทิดไท้องค์ราชัน แผ่นดินรัชกาลที่ ๑๐

วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฏาคม 2562 วิทยาลัยศิลปะและวัฒนธรรม …

พิธีแห่เทียนพรรษา ปีการศึกษา 2562

วันที่ 16 กรกฎาคม 2562 วิทยาลัยศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดพ …

พิธีสมโภชเทียนพรรษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒

วิทยาลัยศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภััฏนครศรีธรรมรา …

เจริญพระพุทธมนต์ สืบสานพระราชปณิธาน “ธรรมราชินี”

วิทยาลัยศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับหน่วยงานต่างๆในมหาวิทยา …

พิธีหล่อเทียนพรรษา ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

วิทยาลัยศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเข้าร่วม พิธี …

การอบรมแกะสลักเทียนพรรษา

วันนี้(๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒) ผศ.สมชาย สหวิศิษฐ์ ได้เป็นวิทยาก …

ประชุมการจัดโครงการกิจกรรมเข้าพรรษา

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ วิทยาลัยศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยา …

อบรมเชิงปฎิบัติการทายาทศิลปิน

วิทยาลัยศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช …