เดือน: สิงหาคม 2019

อบรมเชิงปฏิบัติการยุวมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ประจำปี 2562

วิทยาลัยศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช …

พิธีไหว้ครู ครอบครู นาฏศิลป์ไทยประจำปี 2562

วิทยาลัยศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับ สาขาวิชานาฏศิลป์และการ …

เสวนา “ผ้ายก พัสตราภรณ์ล้ำค่า ภูมิปัญญาของแผ่นดิน”

วิทยาลัยศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช …

3 ชุดการแสดงสุดอลังการ ในงาน ๑๐๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

วันที่ 2 สิงหาคม 2562 วิทยาลัยศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับ …