เดือน: มิถุนายน 2020

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกเฉลิมพระเกียรติ

     วิทยาลัยศิลปะและวัฒนธรรม เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพเทศน์ม …