เดือน: ตุลาคม 2020

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

๑๒ กันยายน ๒๕๖๓ โครงการจัดตั้งวิทยาลัยศิลปะและวัฒนธรรม …

ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ(workshop) และเปิดแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมกับบ้านศิลปินแห่งชาติ

ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ(workshop) แล …

พิธีไหว้ครูระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓

๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ โครงการจัดตั้งวิทยาลัยศิลปะและวัฒนธรรม ม …