หมวดหมู่: กิจกรรม 2562

อบรมเชิงปฏิบัติการยุวมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ประจำปี 2562

วิทยาลัยศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช …

พิธีไหว้ครู ครอบครู นาฏศิลป์ไทยประจำปี 2562

วิทยาลัยศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับ สาขาวิชานาฏศิลป์และการ …

3 ชุดการแสดงสุดอลังการ ในงาน ๑๐๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

วันที่ 2 สิงหาคม 2562 วิทยาลัยศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับ …

มหาสงกรานต์ ประสานใจ มหาชัยสร้างสรรค์ 2562

วันอังคารที่ 9 เมษายน 2562 วิทยาลัยศิลปะและวัฒนธรรม มหา …