หมวดหมู่: ไม่มีหมวดหมู่

กิจกรรมเขียนผ้าพระบฏเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี๒๕๖๔

โครงการจัดตั้งวิทยาลัยศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภั …

ประกาศ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 6)

ระบบบันทึกข้อมูลการเดินทางผ่านระบบ Google Form : https: …

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2564

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี ๒๕๖๔ เร็วๆนี้ หลักสูตรศิลป …

ค่ายอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปี 2564

โครงการจัดตั้งวิทยาลัยศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับ หลักสูตร …

กสิกรรมในจังหวัดนครศรีธรรมราช

ปราชญ์ชาวบ้าน ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติทุ่งสง   ลุงดาบ อดีตต …

My Journal Journey เส้นทางการตีพิมพ์ From TCI to SCOPUS/ISI

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษในหัวข้อ My Journal …

นิทรรศการนครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม

๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นิทรรศการแสดงผลงานนครศรี …

ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ(workshop) และเปิดแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมกับบ้านศิลปินแห่งชาติ

ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ(workshop) แล …