โครงการจัดตั้งวิทยาลัยศิลปะและวัฒนธรรม http://coac.nstru.ac.th มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช Thu, 18 Feb 2021 03:31:33 +0000 th hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.6.3 http://coac.nstru.ac.th/wp-content/uploads/2019/06/cropped-512-32x32.png โครงการจัดตั้งวิทยาลัยศิลปะและวัฒนธรรม http://coac.nstru.ac.th 32 32 กิจกรรมเขียนผ้าพระบฏเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี๒๕๖๔ http://coac.nstru.ac.th/2021/02/18/%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%9c%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%8f/ http://coac.nstru.ac.th/2021/02/18/%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%9c%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%8f/#respond Thu, 18 Feb 2021 02:54:22 +0000 http://coac.nstru.ac.th/?p=14039 โครงการจัดตั้งวิทยาลัยศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภั …

The post กิจกรรมเขียนผ้าพระบฏเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี๒๕๖๔ appeared first on โครงการจัดตั้งวิทยาลัยศิลปะและวัฒนธรรม.

]]>
🙏 โครงการจัดตั้งวิทยาลัยศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ✨ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม #เขียนผ้าพระบฏเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๔

😍ในระหว่างวันที่ ๒๓- ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
เตรียมพบกับ…
👉 การเสาวนาเกี่ยวการเขียนผ้าพระบฏและความสำคัญวันมาฆบูชา (วันอังคารที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ) ณ ห้องประชุมวิทยาลัยศิลปะและวัฒนธรรม
👉 การให้ความรู้ในการเขียนผ้าพระบฏ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยศิลปะและวัฒนธรรม
(ตัวแทนคณะแต่ละคณะ เขียนผ้าพระบฏ ในระหว่างวันที่ ๒๓- ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ) ณ ห้องประชุมโรงอาหารเก่า
👉 การประกวดเขียนผ้าพระบฏและประกาศผลพร้อมมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัล ( ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป)

ติดตามข้อมูลและสอบถามรายละเอียดได้ที่

The post กิจกรรมเขียนผ้าพระบฏเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี๒๕๖๔ appeared first on โครงการจัดตั้งวิทยาลัยศิลปะและวัฒนธรรม.

]]>
http://coac.nstru.ac.th/2021/02/18/%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%9c%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%8f/feed/ 0
นำเสนองานวิจัยระดับชาติ ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ” ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นครั้งที่ 1 “ http://coac.nstru.ac.th/2021/02/16/%e0%b8%99%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%94%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%95/ http://coac.nstru.ac.th/2021/02/16/%e0%b8%99%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%94%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%95/#respond Tue, 16 Feb 2021 02:39:44 +0000 http://coac.nstru.ac.th/?p=14012 ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรั …

The post นำเสนองานวิจัยระดับชาติ ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ” ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นครั้งที่ 1 “ appeared first on โครงการจัดตั้งวิทยาลัยศิลปะและวัฒนธรรม.

]]>

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศิลปะและวัฒนธรรม ได้เข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ด้านศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น ครั้งที่ ๑ ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยการประชุมรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Zoom Application 

The post นำเสนองานวิจัยระดับชาติ ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ” ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นครั้งที่ 1 “ appeared first on โครงการจัดตั้งวิทยาลัยศิลปะและวัฒนธรรม.

]]>
http://coac.nstru.ac.th/2021/02/16/%e0%b8%99%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%94%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%95/feed/ 0
ประกาศ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 6) http://coac.nstru.ac.th/2021/02/01/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8-%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87-%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0/ http://coac.nstru.ac.th/2021/02/01/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8-%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87-%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0/#respond Mon, 01 Feb 2021 06:20:43 +0000 http://coac.nstru.ac.th/?p=13988 ระบบบันทึกข้อมูลการเดินทางผ่านระบบ Google Form : https: …

The post ประกาศ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 6) appeared first on โครงการจัดตั้งวิทยาลัยศิลปะและวัฒนธรรม.

]]>
💥ระบบบันทึกข้อมูลการเดินทางผ่านระบบ Google Form : https://forms.gle/G7XqQ1BZHPNcdd8Z9
 
💥เอกสารรับรองความจำเป็นในการเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
(กรณีบุคลากรและนักศึกษาที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) กำหนด 5 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดสมุทรสาคร ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด )
 
💥ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น #หมอชนะ 📲
ระบบปฏิบัติการ iOS
ระบบปฏิบัติการ Android

The post ประกาศ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 6) appeared first on โครงการจัดตั้งวิทยาลัยศิลปะและวัฒนธรรม.

]]>
http://coac.nstru.ac.th/2021/02/01/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8-%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87-%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0/feed/ 0
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2564 http://coac.nstru.ac.th/2021/01/26/%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88/ http://coac.nstru.ac.th/2021/01/26/%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88/#respond Tue, 26 Jan 2021 03:15:03 +0000 http://coac.nstru.ac.th/?p=13966 รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี ๒๕๖๔ เร็วๆนี้ หลักสูตรศิลป …

The post รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2564 appeared first on โครงการจัดตั้งวิทยาลัยศิลปะและวัฒนธรรม.

]]>

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี ๒๕๖๔ เร็วๆนี้

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)    สาขาวิชาการจัดการศิลปะและวัฒนธรรมสร้างสรรค์  >> ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)  สาขาวิชาการจัดการศิลปะและวัฒนธรรมสร้างสรรค์>> ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร

ติดต่อสอบถามได้ที่

สำนักงานวิทยาลัยศิลปะและวัฒนธรรม 075-809836 ,  075-845516 , 085-7914719 , 097-2362333

Facebook วิทยาลัยศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Line : @728cvvpc

Website : www.coac.nstru.ac.th

The post รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2564 appeared first on โครงการจัดตั้งวิทยาลัยศิลปะและวัฒนธรรม.

]]>
http://coac.nstru.ac.th/2021/01/26/%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88/feed/ 0
ค่ายอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปี 2564 http://coac.nstru.ac.th/2020/12/23/%e0%b8%84%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b9%8c%e0%b8%a8%e0%b8%b4%e0%b8%a5%e0%b8%9b%e0%b8%b0%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%a7%e0%b8%b1/ http://coac.nstru.ac.th/2020/12/23/%e0%b8%84%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b9%8c%e0%b8%a8%e0%b8%b4%e0%b8%a5%e0%b8%9b%e0%b8%b0%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%a7%e0%b8%b1/#respond Wed, 23 Dec 2020 16:16:02 +0000 http://coac.nstru.ac.th/?p=13955 โครงการจัดตั้งวิทยาลัยศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับ หลักสูตร …

The post ค่ายอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปี 2564 appeared first on โครงการจัดตั้งวิทยาลัยศิลปะและวัฒนธรรม.

]]>

โครงการจัดตั้งวิทยาลัยศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับ หลักสูตรการจัดการวัฒนธรรมเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ขอเชิญชวน น้อง ๆ มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวส. ที่มี “ความรัก(ษ์)” และ สนใจกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรรม

เข้าร่วม ค่ายอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปี 2564

ระหว่างวันที่ 22-24 มกราคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

กิจกรรมดี ๆ ฟรีค่าใช้จ่าย รับเพียง 40 คน เท่านั้น

สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/LmUrEYy5nzoCZDgy9  ตั้งแต่วันนี้  –  18 มกราคม 2564

The post ค่ายอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปี 2564 appeared first on โครงการจัดตั้งวิทยาลัยศิลปะและวัฒนธรรม.

]]>
http://coac.nstru.ac.th/2020/12/23/%e0%b8%84%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b9%8c%e0%b8%a8%e0%b8%b4%e0%b8%a5%e0%b8%9b%e0%b8%b0%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%a7%e0%b8%b1/feed/ 0
กสิกรรมในจังหวัดนครศรีธรรมราช http://coac.nstru.ac.th/2020/11/24/%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%b5/ http://coac.nstru.ac.th/2020/11/24/%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%b5/#respond Tue, 24 Nov 2020 16:41:32 +0000 http://coac.nstru.ac.th/?p=13848 ปราชญ์ชาวบ้าน ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติทุ่งสง   ลุงดาบ อดีตต …

The post กสิกรรมในจังหวัดนครศรีธรรมราช appeared first on โครงการจัดตั้งวิทยาลัยศิลปะและวัฒนธรรม.

]]>

ปราชญ์ชาวบ้าน ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติทุ่งสง

 

ลุงดาบ อดีตตำรวจตระเวนชายแดน เมื่อรับราชการได้ 37 ปีเศษ ในปี พ.ศ. 2547 เขาลาออกเพราะได้ส่งลูกทั้ง 3 คนจนจบการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสมตามความมุ่งหวัง และตั้งใจนำเงินที่ได้รับจากการเกษียณก่อนกำหนดไปซื้อสวนปาล์มน้ำมัน 50 ไร่ สวนยางพารา 20 ไร่ แต่ชีวิตของเขาได้เปลี่ยนไป เมื่อ ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร (อ.ยักษ์) ได้มาพักที่บ้านและถามว่าจะทำอะไรต่อไป เขาจึงเล่าให้ อ.ยักษ์ ฟัง ว่าต่อไปจะร่ำรวยแล้ว เพราะจะมีสวนปาล์มน้ำมันและสวนยางพาราของตัวเอง อ.ยักษ์ ยิ้ม และตอบว่า “ก็ดี ก็รวยไปคนเดียว แต่ถ้ายางตายนึ่งทุกอย่างก็จะหายวับไปกับตา ให้หันไปดูว่าเกษตรกรรอบข้างว่าพวกเขาจะพึ่งใคร” จึงไปนอนคิดอยู่ 2 คืน แล้วบอกกับภรรยาที่ลาออกจากครูมาพร้อมกันว่าต่อไปนี้จะเดินตามรอยพ่อฯ

จากการที่ผู้บังคับบัญชาบังคับให้ไปเรียนกับ อ.ยักษ์ ซึ่งเขาไม่เคยรู้จักมาก่อน เมื่อไปอบรมที่ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้องก็ไม่สนใจฟัง จนกระทั่งได้ยิน อ.ยักษ์ พูดเรื่องจุลินทรีย์ในดิน ทำให้เขาตระหนักว่าบุคคลผู้นี้เป็นผู้รู้จริง ลุงดาบจึงตั้งใจศึกษาหาความรู้โดยไปอบรมถึง 8 รุ่น และลงมือทดลองปฏิบัติด้วยตนเองมาแล้วทั้งสิ้นได้ผลดีทุกอย่าง จึงเกิดความศรัทธาและมั่นใจว่าหนทางนี้คือทางรอด

 

ขณะเป็นตำรวจตระเวนชายแดน ลุงดาบพบว่าปัญหาของชาวบ้านคือการถูกข้าราชการเอารัดเอาเปรียบ เขาจึงพยายามช่วยเหลือชาวบ้านทุกอย่างเท่าที่ทำได้ โดยเฉพาะการให้การศึกษา ปัญหาที่เกิดจากนโนยายรัฐที่ในอดีตส่งเสริมให้ปลูกยางพาราและปาล์มน้ำมัน ปัจจุบันส่งเสริมให้ปลูกทุเรียน และมะพร้าว ซึ่งการปลูกพืชเชิงเดี่ยวนั้นต้องใช้พื้นที่มากขึ้น ทำให้เกิดการตัดไม้ทำลายป่า ไม่มีรากไม้ใหญ่ยึดดิน สวนสมรม (สวนที่ปลูกพืชหลากหลายประเภท) อันเป็นวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวใต้หายไป อีกทั้งสิ่งปลูกสร้างที่ขวางทางน้ำ รวมถึงสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนไป ทำให้พื้นที่ภาคใต้เสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติรุนแรง เช่น การเกิดพายุเกย์ที่ จ.ชุมพร มหาอุทกภัยที่หมู่บ้านคีรีวง และโคลนถล่มที่บ้านกระทูน จ.นครศรีธรรมราช จึงเป็นที่มาของการฝึกหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้นำอาสาสมัครเพื่อป้องกัน เตือนภัย และฟื้นฟูชุมชนในภาวะวิกฤติ (Crisis Management Survival Camp: CMS)

ลุงดาบตั้งปณิธานในการถ่ายทอดศาสตร์พระราชา ด้วยมีสมเด็จย่าเป็นศูนย์รวมจิตใจสูงสุดของครอบครัว ความตั้งใจนี้ได้ส่งต่อสู่ลูกทั้ง 2 คน คือ นรากร พิมล (ปลัดเบิร์ด) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองยาง จ.กระบี่ วิทยากรศูนย์กสิกรรมธรรมชาติทุ่งสง และพรพรรณ พิมล (บี) ผู้ประสานงานศูนย์กสิกรรมธรรมชาติทุ่งสง ผู้เป็นกำลังหลักในการสืบสานศาสตร์พระราชาต่อไป

ข้อมูลทั่วไปของศูนย์

ตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 บ้านหนองแร้ง ตำบลนาโพธิ์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประวัติความเป็นมาของศูนย์กสิกรรมธรรมชาติทุ่งสง

เดิมเป็นที่ดินของคุณเกษม เจริญพานิชย์ ที่มีความเลื่อมใสในแนวเกษตรชีวภาพ และเป็นผู้ยึดมั่นในหลักการดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จึงอุทิศที่ดินให้จัดตั้งเป็นศูนย์กสิกรรมธรรมชาติทุ่งสง เพื่อเปิดโอกาสให้มีสถานที่ฝึกอบรม เผยแพร่ความรู้หลักการทำกสิกรรมธรรมชาติโดยไม่ต้องใช้สารเคมี ไปยังเกษตรกรและผู้สนใจโดยทั่วไปเพื่อให้เกิดความแพร่หลาย และยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวภาคใต้ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 เป็นต้นมา

ดาบตำรวจ นิรันดร์ พิมล ปราชญ์ชาวบ้าน ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติทุ่งสง กล่าวว่า ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติทุ่งสง ได้น้อมนำแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาปรับใช้ในการดำเนินงาน โดยปัจจุบันสามารถจัดฝึกอบรมเกษตรกรตามกลุ่มเป้าหมายได้กว่า 4,000 คน นอกเหนือจากการฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้ให้กับเกษตรกร และผู้สนใจที่เดินทางมาที่ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติทุ่งสงแล้ว ยังได้มีโอกาสร่วมอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพผู้สนใจในพื้นที่ต่างๆ ตามที่ได้รับการร้องขอ อันเป็นแนวการปฏิบัติงานในเชิงรุก เพื่อให้เกษตรกรสามารถเล็งเห็นถึงการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรด้วยหลักกสิกรรมธรรมชาติ และพึ่งตนเองได้อย่างแท้จริง ทั้งนี้ ก็เพื่อมุ่งหวังให้แนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงเกิดผลเป็นรูปธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรที่จัดอบรม

เผยแพร่ความรู้หลักการทำกสิกรรมธรรมชาติโดยไม่ต้องใช้สารเคมี ไปยังเกษตรกรและผู้สนใจโดยทั่วไปเพื่อให้เกิดความแพร่หลาย และยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวภาคใต้

The post กสิกรรมในจังหวัดนครศรีธรรมราช appeared first on โครงการจัดตั้งวิทยาลัยศิลปะและวัฒนธรรม.

]]>
http://coac.nstru.ac.th/2020/11/24/%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%b5/feed/ 0
My Journal Journey เส้นทางการตีพิมพ์ From TCI to SCOPUS/ISI http://coac.nstru.ac.th/2020/11/12/my-journal-journey-%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%95%e0%b8%b5%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b9%8c-from-tci-to-scopus-isi/ http://coac.nstru.ac.th/2020/11/12/my-journal-journey-%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%95%e0%b8%b5%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b9%8c-from-tci-to-scopus-isi/#respond Thu, 12 Nov 2020 14:53:20 +0000 http://coac.nstru.ac.th/?p=13761 ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษในหัวข้อ My Journal …

The post My Journal Journey เส้นทางการตีพิมพ์ From TCI to SCOPUS/ISI appeared first on โครงการจัดตั้งวิทยาลัยศิลปะและวัฒนธรรม.

]]>

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษในหัวข้อ My Journal Journey เส้นทางการตีพิมพ์ From TCI to SCOPUS/ISI โดย ดร.ยุโสบ บุญสุข อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และสอนร่วมในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางศิลปะและวัฒนธรรม ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศิลปะและวัฒนธรรม

ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเป็นการบอกเล่าประสบการณ์ให้กับนักศึกษาศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และอาจารย์ ผู้ที่สนใจ ได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับ การตีพิมพ์วารสาร TCI to SCOPUS/ISI

ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย ได้ในวันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้อง 1918 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ ผู้ประสานงาน ผศ.ดร.ชไมพร พุทธรัตน์ โทร 086-6821649

และลงทะเบียนได้ตามลิงค์ที่ปรากฎด้านล่าง https://forms.gle/DfPetX1viqD6eTKTA

The post My Journal Journey เส้นทางการตีพิมพ์ From TCI to SCOPUS/ISI appeared first on โครงการจัดตั้งวิทยาลัยศิลปะและวัฒนธรรม.

]]>
http://coac.nstru.ac.th/2020/11/12/my-journal-journey-%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%95%e0%b8%b5%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b9%8c-from-tci-to-scopus-isi/feed/ 0
นิทรรศการนครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม http://coac.nstru.ac.th/2020/11/01/%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%98%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a/ http://coac.nstru.ac.th/2020/11/01/%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%98%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a/#respond Sun, 01 Nov 2020 07:29:58 +0000 http://coac.nstru.ac.th/?p=13683 ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นิทรรศการแสดงผลงานนครศรี …

The post นิทรรศการนครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม appeared first on โครงการจัดตั้งวิทยาลัยศิลปะและวัฒนธรรม.

]]>
๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นิทรรศการแสดงผลงานนครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม ชาวนคร คือ อารยชน ในรายวิชาจัดการศิลปะและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ประจำปีการศึกษา 2563
 
จัดโดยนักศึกษาปริญญาโทรุ่นที่ 1 สาขา การจัดการศิลปะและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ วิทยาลัยศิลปะและวัฒนธรรม
ซึ่งภายในงานได้รับเกียรติจาก อาจารย์วาที ทรัพย์สิน ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งวิทยาลัยศิลปะและวัมนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธี
พร้อมทั้ง อาจารย์ประจำหลักสูตรทุกท่าน บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นระหว่างศิษย์และอาจารย์
 
การจัดนิทรรศการในครั้งนี้เป็นการเผยแพร่องค์ความรู้เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากร ภายในมหาวิทยาลัยฯ ได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับนครศรีธรรมราช นครห่งอารยธรรม ชาวนคร คือ อารยชน อาทิ คนคอน คืออารยชน ผู้เจริญด้วยธรรมะ , นี่หรือ คือรากเหง้าคนนครศรี , ที่นี่เมืองนคร หัวเมืองใหญ่แห่งปักษ์ใต้ , อารยภูมิปัญญา ร่องรอยตำนานแห่งอารย , อารยวิถีคนคอน นครแห่งประเพณี , อารยวิถีคนคอน นครแห่งธรรมชาติ , อารยวิถีคนคอน อาหารแห่งเมืองคอน
 
ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการได้ ณ บริเวณห้องโถงอาคาร ๘ วิทยาลัยศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

The post นิทรรศการนครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม appeared first on โครงการจัดตั้งวิทยาลัยศิลปะและวัฒนธรรม.

]]>
http://coac.nstru.ac.th/2020/11/01/%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%98%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a/feed/ 0
วันลอยกระทง http://coac.nstru.ac.th/2020/10/31/%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%97%e0%b8%87/ http://coac.nstru.ac.th/2020/10/31/%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%97%e0%b8%87/#respond Sat, 31 Oct 2020 08:03:32 +0000 http://coac.nstru.ac.th/?p=13674 วันลอยกระทง ✨๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ 🙏ขอเชิ …

The post วันลอยกระทง appeared first on โครงการจัดตั้งวิทยาลัยศิลปะและวัฒนธรรม.

]]>
วันลอยกระทง ✨
๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒
 
🙏ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกันสืบสานและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของไทย
 
😍วันนี้โครงการจัดตั้งวิทยาลัยศิลปะและวัฒนธรรม มีสาระน่ารู้เกี่ยวกับวันลอยกระทงในแบบออนไลน์มาฝากค่ะ
👉สามารถอ่านได้ที่ https://online.anyflip.com/qiru/qlrk/index.html
หรือสามารถมาชมนิทรรศการวันลอยกระทง ได้ที่ อาคาร ๘ สำนักงานโครงการจัดตั้งวิทยาลัยศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

The post วันลอยกระทง appeared first on โครงการจัดตั้งวิทยาลัยศิลปะและวัฒนธรรม.

]]>
http://coac.nstru.ac.th/2020/10/31/%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%97%e0%b8%87/feed/ 0
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ http://coac.nstru.ac.th/2020/10/20/%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b9%84%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b9%89%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b9-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%88%e0%b8%b3%e0%b8%9b%e0%b8%b5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a8/ http://coac.nstru.ac.th/2020/10/20/%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b9%84%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b9%89%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b9-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%88%e0%b8%b3%e0%b8%9b%e0%b8%b5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a8/#respond Tue, 20 Oct 2020 08:51:09 +0000 http://coac.nstru.ac.th/?p=13590 ๑๒ กันยายน ๒๕๖๓ โครงการจัดตั้งวิทยาลัยศิลปะและวัฒนธรรม …

The post พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ appeared first on โครงการจัดตั้งวิทยาลัยศิลปะและวัฒนธรรม.

]]>

๑๒ กันยายน ๒๕๖๓ โครงการจัดตั้งวิทยาลัยศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตบัณฑิต สาขาการจัดการศิลปะและวัฒนธรรมสร้างสรรค์  ได้เข้าร่วมพิธีไหว้ครูระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งจัดโดยโครงการจัดตั้งวิทยาลัยศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  บรรยากาศภายในพิธีเต็มไปด้วยความอบอุ่นระหว่างศิษย์และอาจารย์ ณ ห้องประชุม อาคาร ๔  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

The post พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ appeared first on โครงการจัดตั้งวิทยาลัยศิลปะและวัฒนธรรม.

]]>
http://coac.nstru.ac.th/2020/10/20/%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b9%84%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b9%89%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b9-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%88%e0%b8%b3%e0%b8%9b%e0%b8%b5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a8/feed/ 0