ป้ายกำกับ: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

แข่งขันกลอนสดในงานประเพณีเทศกาลเดือนสิบ ประจำปี ๒๕๖๒

ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาร่วมสมัคร การประกวดแข่งขันการประ …

พิธีไหว้ครู ครอบครู นาฏศิลป์ไทยประจำปี 2562

วิทยาลัยศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับ สาขาวิชานาฏศิลป์และการ …

เสวนา “ผ้ายก พัสตราภรณ์ล้ำค่า ภูมิปัญญาของแผ่นดิน”

วิทยาลัยศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช …

3 ชุดการแสดงสุดอลังการ ในงาน ๑๐๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

วันที่ 2 สิงหาคม 2562 วิทยาลัยศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับ …

มหาสงกรานต์ ประสานใจ มหาชัยสร้างสรรค์ 2562

วันอังคารที่ 9 เมษายน 2562 วิทยาลัยศิลปะและวัฒนธรรม มหา …

การประชุมประเพณีลอยกระทงประจำปี ๒๕๖๑

วันนี้เวลา ๑๓.๓๐ น. ผศ.ดร ธีระวัฒน์ ช่างสาน รักษาการแทน …