ป้ายกำกับ: เสวนา "ผ้ายก พัสตราภรณ์ล้ำค่า ภูมิปัญญาของแผ่นดิน"

เสวนา “ผ้ายก พัสตราภรณ์ล้ำค่า ภูมิปัญญาของแผ่นดิน”

วิทยาลัยศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช …