พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

๑๒ กันยายน ๒๕๖๓ โครงการจัดตั้งวิทยาลัยศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตบัณฑิต สาขาการจัดการศิลปะและวัฒนธรรมสร้างสรรค์  ได้เข้าร่วมพิธีไหว้ครูระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งจัดโดยโครงการจัดตั้งวิทยาลัยศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  บรรยากาศภายในพิธีเต็มไปด้วยความอบอุ่นระหว่างศิษย์และอาจารย์ ณ ห้องประชุม อาคาร ๔  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *